O društvu - KUD "BRATINEČKO SRCE" BRATINA

Go to content

Main menu:

O društvu

O društvu
O društvu

Nakon više od dvadeset godina prestanka sa radom nekadašnjeg KUD-a u Bratini, u rujnu 2007. godine osnovano je Kulturno umjetničko društvo  "Bratinečko srce" Bratina, društvo trenutno broji oko 70 članova koji djeluju u pet skupina: dječja scensko folklorna skupina, folklorna skupina odraslih, tamburaški orkestar,  dječji tamburaški sastav  KUD-a, te crkveni pjevački zbor.
    KUD prvenstveno nastupa sa pjesmama i plesovima Bratine, uz scenske nastupe društvo se bavi prikupljanjem i obradom pjesama, plesova i narodnih običaja Bratine, sa ciljem očuvanja i primjerene prezentacije istih.
Društvo je član udruge "Družina", čuvari tradicije hrvatskih obiteljskih zadruga, koja djeluje pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu, te član IGF-a Međunarodne unije folklornih skupina sa sjedištem u Francuskoj,  kojoj je cilj međunarodna suradnja te prezentacija kulturne baštine pojedinih naroda na međunarodnoj razini.


Nastupi i ostale aktivnosti.

2007 - 2011
2012
2013 - 2014


 
Back to content | Back to main menu