Dječja scensko folklorna skupina - KUD "BRATINEČKO SRCE" BRATINA

Go to content

Main menu:

Dječja scensko folklorna skupina

Sekcije

Voditelj dječje skupine - Nikolina Skenderović

Koreografije

-" Mali bratec Ivo ", (dječje igre Međimurja),
   koreograf: Snježana Skenderović
-" Na križanj u  posle meše " , (dječje igre, pjesme I plesovi Bratine),
   koreograf: Snježana Skenderović
-" Ote oženili bumo  Martina " , (dječji prikaz svadbenih običaja),
   koreograf: Snježana Skenderović
-" Sjedi ježo ", (dječje igre Turopolja),
   koreograf: Snježana Sknderović
-" Posavačko dete ", (pjesme i plesovi Posavine),
   koreograf: Snježana Skenderović
-“ Umro čovjek ”, (dječje igre Slavonije),
   koreograf: Snježana Skenderović
-„Mi smo male mačkare“  (dječje igre, pjesme i plesovi Bratine)
   koreograf: Snježana Skenderović
-„Tri devojke“
   koreograf: Snježana Skenderović

koreografije zaštićene kod: HDS ZAMP

- " Martinove guske ", (dječji prikaz običaja martinja)
- " Kad se drvce razeleni " ,(dječji prikaz jurjevskih običaja)


 
Back to content | Back to main menu